Hoog-risico-honden

Volgens de Raad van Dierenaangelegenheden (RDA) stijgt het aantal bijtincidenten met honden de laatste tijd flink. Hierom moeten er maatregelen genomen worden, waaronder het opstellen van een lijst met hoog-risico-honden. Deze lijst is er nog niet, maar vanwege dit voornemen zijn wij als hondenschool ook genoodzaakt om hier rekening mee te houden.

Wat is een hoog-risico-hond?
Honden die, volgens de Koninklijke Hondenbescherming, bij bijten in staat zijn tot het toebrengen van bovenmatig ernstige bijtschade (dood tot gevolg, het verlies van spier en/of orgaanweefsel, functieverlies) (voor meer info, zie de website van de Koninklijke Hondenbescherming).

Uiteraard is iedereen welkom om bij ons te komen trainen, maar honden die mogelijk onder het kopje ‘hoog-risico-hond’ vallen, zullen we extra goed moeten bekijken en elke situatie op zich zullen we goed moeten beoordelen, om zo de veiligheid voor iedereen te kunnen garanderen.