Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de informatie en ontwikkelingen betreffende het Coronavirus hebben wij besloten onze verantwoordelijkheid te nemen en een aantal maatregelen te nemen.

Deze maatregelen zijn op basis van de huidige stand van zaken en kunnen waar nodig nog aangevuld c.q. gewijzigd worden. Eventuele aanpassingen zullen wij met jullie communiceren via email / nieuwsbrieven. Check je email dus regelmatig zodat je geen informatie mist.

Voor nu willen wij de volgende maatregelen doorvoeren

Alle trainingen tot 28 april komen te vervallen, hiermee volgen we de huidige adviezen en richtlijnen.

Afgelasten EHBO workshop (voor degene die zich daarvoor opgegeven hebben)

De EHBO workshop van 18 Maart gaat niet door. We willen deze uitstellen tot nader order. We zullen te zijner tijd een nieuwe datum inplannen en deze tijdig met jullie communiceren.

Overige informatie:

Afgelasten trainingen 30 Mei 2020

Vanwege een scholingsdag voor onze trainers vervallen alle trainingen op zaterdag 30 Mei 2020.

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bestuur en trainers Stichting Hondenschool de Brabantse Werkhond