Huishoudelijk reglement Stichting Hondenschool De Brabantse Werkhond

 1. Elke deelnemende hond is tenminste 9 weken oud en heeft de eerste entingen gehad (Parvo, hondenziekte, enz.) Wij adviseren u de hond te laten vaccineren tegen kennelhoest.
 2. We trainen zonder correctiemiddelen als prikband, slipketting en andere beperkende middelen. Deze zijn dan ook niet toegestaan op ons trainingsveld. Tuigjes, halsbanden of soortgelijk worden wel geaccepteerd.
 3. Slaan of anderszins fysiek hard ingrijpen is niet toegestaan.
 4. Loopse teven komen tijdens de loopsheid (tot minimaal 4 weken na begin van de loopsheid) niet op het terrein.
 5. Cursisten volgen de aanwijzingen van de trainer, deze is immers verantwoordelijk voor de veilige en goede gang van zaken tijdens de training.
 6. Zwangere vrouwen volgen de trainingen op eigen verantwoordelijkheid.
 7. Roken tijdens de les is verboden. Sigaretten graag weggooien in de afvalbak.
 8. Laat uw hond goed uit voor dat u naar de training komt, zodat uw hond zijn behoefte niet op het trainingsveld hoeft te doen.
 9. Laat uw hond niet urineren tegen de materialen op het veld.
 10. Voor honden die toch hun behoefte doen op het terrein (terrein tot aan de buitenpoort!), is de geleider verplicht het op te ruimen. Graag met behulp van een schep de ontlasting over de afrastering van het terrein werpen.
 11. Na de lessen mag de cursist alleen activiteiten op het veld ondernemen na toestemming en onder toezicht van een trainer.
 12. Koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar a 50 cent.
 13. Alle afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken geworpen te worden.
 14. Voor aanvang van de les en na afloop van de les legt u uw hond vast aan een van de paaltjes. Geen honden bij de koffiehoek.
 15. Zolang honden aangelijnd zijn, mogen ze niet met elkaar (kunnen) spelen.
 16. Cursisten hebben de trainingsbenodigdheden met de training bij zich (Looplijn, lange lijn (5m), apporteerblok, speeltje (niet piepend), clicker en voer).
 17. Het bestuur van Stichting Hondenschool De Brabantse Werkhond behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de training te ontzeggen, van het terrein te verwijderen of te schorsen.
 18. Dit reglement is ter inzage op de website en in het informatiedocument dat iedere cursist ontvangt aan het begin van het lidmaatschap. Deelnemende cursisten dienen zich op de hoogte te stellen van genoemde regels. Met de betaling van het eerste lidmaatschapsgeld bevestigd de cursist in te stemmen met dit huishoudelijk reglement.