Training

Datum/Tijd
22/08/2020
09:30 - 12:30


In plaats van de reguliere training zal er een theorieles plaatsvinden. Nadere info volgt