Huishoudelijk reglement Stichting De Brabantse Werkhond

 1. Elke deelnemende hond is tenminste 9 weken oud en heeft de eerste entingen gehad (Parvo, hondenziekte). Wij adviseren u de hond te laten vaccineren tegen kennelhoest.
 2. Zorg ervoor dat u tijdig voor aanvang van de training aanwezig bent.
 3. Bij verhindering op tijd (dag voor training) bij betreffende trainer afmelden, via mailadres: debrabantsewerkhond@gmail.com of via whatsapp 06-25452119.
 4. Cursisten hebben tijdens de training de juiste trainingsmiddelen bij zich. (Lijn, lange lijn (5m), apporteerblok, speeltje (niet piepend), clicker en voer).
 5. Voor aanvang van de les en na afloop van de les legt u uw hond vast aan een van de paaltjes. Geen honden in de koffiehoek.
 6. Cursisten volgen de aanwijzingen van de trainer, deze is immers verantwoordelijk voor de veilige en goede gang van zaken tijdens de training.
 7. We trainen zonder correctiemiddelen als prikband, slipketting en andere beperkende middelen. Deze zijn dus ook niet toegestaan op het trainingsveld.
 8. Slaan of anderszins fysiek hard ingrijpen is niet toegestaan.
 9. Roken tijdens de les is verboden. Afval in de betreffende afvalbakken. Telefoons graag uit.
 10. Zolang honden aangelijnd zijn, mogen ze niet met elkaar (kunnen) spelen.
 11. Laat uw hond niet tegen materiaal plassen. (Hindernissen, pylonen etc.).
 12. Voor honden die hun behoefte doen op het terrein van de hondenschool, is de geleider verplicht het op te ruimen. Graag, met behulp van een schep, de ontlasting over de afrastering van het terrein werpen. Laat uw hond goed uit voor dat u naar de training komt, zodat uw hond zijn behoefte niet op het trainingsveld hoeft te doen.
 13. Koffie en thee verkrijgbaar a 50 cent.
 14. Na de lessen mag de cursist op het terrein alleen activiteiten ondernemen na toestemming en onder toezicht van een trainer.
 15. Loopse teven mogen tijdens de loopsheid (tot minimaal 4 weken na begin van de loopsheid) niet op het terrein.
 16. Het bestuur van Stichting De Brabantse Werkhond, behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de training te ontzeggen, van het clubterrein te verwijderen of te schorsen.
 17. Dit reglement is ter inzage op de website en in het informatiedocument dat iedere cursist ontvangt aan het begin van het lidmaatschap. Deelnemende cursisten dienen zich op de hoogte te stellen van genoemde regels. Met de betaling van het eerste lidmaatschapsgeld bevestigd de cursist in te stemmen met dit huishoudelijk reglement.