Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wèl worden opgelost. Als u ontevreden bent over iets of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat heel graag van u.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. Alleen zo kunnen wij ervan leren. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert. 

Bespreek uw klacht eerst
Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch niet tevreden over iets zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!

Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met de voorzitter van Stichting Hondenschool De Brabantse Werkhond. Deze zal het voorleggen aan het bestuur.

Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op via het contactformulier onder het kopje Contact omschrijven en versturen. Zodra wij deze ontvangen hebben, gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht;
  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten. 

Verantwoordelijkheden rond behandeling
De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij het bestuur van de hondenschool.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde contactformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van de situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is en of, en zo ja welke, maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

SPPD
Heeft u een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van één van onze SPPD-gecertificeerde instructeurs en komt u er met ons niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om u te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om uw klacht door de SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat de betreffende instructeur voldoet aan de accreditatievoorwaarden van de SPPD en zich hierbij heeft aangemeld.

 

Voor alle overige klachten kunt u gewoon bij ons terecht.